Citat_1

Čítanie je najlepšie učenie. Sledovať myšlienky veľkého človeka - to je tá najzaujímavejšia veda.
(Alexandr Sergejevič Puškin)
Literatúra je jazyk jazyka, reč reči, slovo slova.
(Jozef Miloslav Hurban)

Citat_3

Knihy sa majú vyberať ako priatelia — uvážene a nadlho.(Michail Larionovič Michajlov) Poézia je dielo z najsvätejších. S láskou sa pokloňte básnikovi, lebo jeho život býva životom nešťastným.
(H. De Balzac)

Citat_2

Nemilovať knihy znamená nemilovať múdrosť. Nemilovať múdrosť však znamená stávať sa hlupákom.
(Ján Ámos Komenský)
Nie tí milujú knihy, ktorí ich nedotknuté schovávajú v skriniach, ale tí, ktorí ich majú ustavične v rukách.
(Erazmus Rotterdamský)

Citat_4)

Knihy sú najlepšími druhmi človeka, lebo hovoria len vtedy, keď chceme a keď si želáme, tak mlčia. Dávajú všetko a nechcú nič. (Münchhausen) Schopný autor tvorí, neschopný poučuje.
(G. B. Shaw)

Citat_5

Môj život začal, keď som dostala svoj prvý čitateľský preukaz.
(Rita Mae Brown)
Človek, ktorý nečíta dobré knihy, nemá žiadnu výhodu oproti človeku, ktorý čítať nevie.
(Mark Twain)

Citat_6

Niektoré knihy boli, zdá sa, napísané nie preto, aby sa z nich človek poučil, ale aby sa dozvedel, že autor niečo vie. (Goethe) Kniha je základný predpoklad pre dobrý život.
(Mortimer J. Adler)

Citat_7

Píše sa veľmi veľa kníh, ale iba veľmi málo s úprimným zámerom šíriť nimi dobro.
(Rousseau)
Spisovateľ je človek, ktorému nestačia knihy tých druhých.
(Shaw G.b.)

Citat_8

Vždy si predstavujem, že Raj musí vyzerať ako knižnica. (Jorge Luis Borges)

Cenník

Členské poplatky na kalendárny rok:
dospelí 3,30 €
deti do 15 rokov 1,70 €
Poplatky za upomienky:
1. upomienka 1,00 € 
2. upomienka 1,50 €
3. upomienka 3,00 €
vymáhanie kníh 4,00 €
Poplatky pri strate alebo poškodení:
za vydanie nového čitateľského preukazu  1,00 €
pri poškodení čiarového kódu v knihe 1,00 €
poškodenie knihy 2,00 €
pri strate knihy je čitateľ povinný zaplatiť sumu podľa výpožičného poriadku knižnice
MVS – medziknižničná výpožičná služba
MVS – manipulačný poplatok za realizovaný vypožičaný titul 2,00 €
Kopírovanie dokumentov a tlač z internetu:
A4 jednostranne 0,10 €
Jednostranne tlač z internetu prípadne z USB kľúča 0,10 € 
Internet:
prístup na internet je bezplatný ---
Rešeršné služby:
vyhotovenie rešerše 2,00 €
Laminovanie dokumentov:
A4 0,50 €
65x95mm 0,10 €
Hrebeňová väzba
do 50 listov 0,83 €
do 100 listov 1,00 €
do 150 listov 1,16 €
do 200 listov 1,33 €