Citat_1

Čítanie je najlepšie učenie. Sledovať myšlienky veľkého človeka - to je tá najzaujímavejšia veda.
(Alexandr Sergejevič Puškin)
Literatúra je jazyk jazyka, reč reči, slovo slova.
(Jozef Miloslav Hurban)

Citat_3

Knihy sa majú vyberať ako priatelia — uvážene a nadlho.(Michail Larionovič Michajlov) Poézia je dielo z najsvätejších. S láskou sa pokloňte básnikovi, lebo jeho život býva životom nešťastným.
(H. De Balzac)

Citat_2

Nemilovať knihy znamená nemilovať múdrosť. Nemilovať múdrosť však znamená stávať sa hlupákom.
(Ján Ámos Komenský)
Nie tí milujú knihy, ktorí ich nedotknuté schovávajú v skriniach, ale tí, ktorí ich majú ustavične v rukách.
(Erazmus Rotterdamský)

Citat_4)

Knihy sú najlepšími druhmi človeka, lebo hovoria len vtedy, keď chceme a keď si želáme, tak mlčia. Dávajú všetko a nechcú nič. (Münchhausen) Schopný autor tvorí, neschopný poučuje.
(G. B. Shaw)

Citat_5

Môj život začal, keď som dostala svoj prvý čitateľský preukaz.
(Rita Mae Brown)
Človek, ktorý nečíta dobré knihy, nemá žiadnu výhodu oproti človeku, ktorý čítať nevie.
(Mark Twain)

Citat_6

Niektoré knihy boli, zdá sa, napísané nie preto, aby sa z nich človek poučil, ale aby sa dozvedel, že autor niečo vie. (Goethe) Kniha je základný predpoklad pre dobrý život.
(Mortimer J. Adler)

Citat_7

Píše sa veľmi veľa kníh, ale iba veľmi málo s úprimným zámerom šíriť nimi dobro.
(Rousseau)
Spisovateľ je človek, ktorému nestačia knihy tých druhých.
(Shaw G.b.)

Citat_8

Vždy si predstavujem, že Raj musí vyzerať ako knižnica. (Jorge Luis Borges)

Služby

Knižnica poskytuje čitateľom tieto služby:
 • absenčné výpožičky kníh, novín a časopisov
 • prezenčné výpožičky kníh, novín a časopisov
 • predlžovanie výpožičnej lehoty (telefonicky, e-mailom )
 •  rezervovanie titulov, ktoré sú požičané
 • medziknižničná výpožičná služba (MVS ) – obstaranie titulov, ktoré knižnica nemá vo fonde z iných knižníc v SR
 • kopírovanie dokumentov
 • spracovanie rešerší – knižnica na požiadanie spracuje rešerš na danú tému
 • reprografické služby – laminovanie, hrebeňová väzba
 • konzultačné služby pri výbere a vyhľadávaní literatúry
 • prístup na internet
 • tlač z internetu, USB kľúča
 • donášková služba pre imobilných občanov

Služby pre školy:

 • exkurzie do knižnice
 • hodiny informačnej prípravy – orientácia v knižnici, vyhľadávanie informácií, práca s knihou a textom
 • literárne hodiny o tvorbe našich a zahraničných autorov
 • prístup k informáciám prostredníctvom internetu
 • zábavné dopoludnia v rámci vyučovania / súťaže, kvízy/
 • program pre materské školy v rámci spolupráce