Citat_1

Čítanie je najlepšie učenie. Sledovať myšlienky veľkého človeka - to je tá najzaujímavejšia veda.
(Alexandr Sergejevič Puškin)
Literatúra je jazyk jazyka, reč reči, slovo slova.
(Jozef Miloslav Hurban)

Citat_3

Knihy sa majú vyberať ako priatelia — uvážene a nadlho.(Michail Larionovič Michajlov) Poézia je dielo z najsvätejších. S láskou sa pokloňte básnikovi, lebo jeho život býva životom nešťastným.
(H. De Balzac)

Citat_2

Nemilovať knihy znamená nemilovať múdrosť. Nemilovať múdrosť však znamená stávať sa hlupákom.
(Ján Ámos Komenský)
Nie tí milujú knihy, ktorí ich nedotknuté schovávajú v skriniach, ale tí, ktorí ich majú ustavične v rukách.
(Erazmus Rotterdamský)

Citat_4)

Knihy sú najlepšími druhmi človeka, lebo hovoria len vtedy, keď chceme a keď si želáme, tak mlčia. Dávajú všetko a nechcú nič. (Münchhausen) Schopný autor tvorí, neschopný poučuje.
(G. B. Shaw)

Citat_5

Môj život začal, keď som dostala svoj prvý čitateľský preukaz.
(Rita Mae Brown)
Človek, ktorý nečíta dobré knihy, nemá žiadnu výhodu oproti človeku, ktorý čítať nevie.
(Mark Twain)

Citat_6

Niektoré knihy boli, zdá sa, napísané nie preto, aby sa z nich človek poučil, ale aby sa dozvedel, že autor niečo vie. (Goethe) Kniha je základný predpoklad pre dobrý život.
(Mortimer J. Adler)

Citat_7

Píše sa veľmi veľa kníh, ale iba veľmi málo s úprimným zámerom šíriť nimi dobro.
(Rousseau)
Spisovateľ je človek, ktorému nestačia knihy tých druhých.
(Shaw G.b.)

Citat_8

Vždy si predstavujem, že Raj musí vyzerať ako knižnica. (Jorge Luis Borges)

Marec mesiac knihy 2019

V rámci Mesiaca knihy MARCA u nás v knižnici prebehlo množstvo akcií či na podporu čítania alebo len tak pre zábavu. V Týždni slovenských knižníc prebehol Bonusový týždeň – zľavnené zápisné pre stálych i nových čitateľov. Pre najmenšie detičky - predškolákov sme pripravili zábavné rozprávkové dopoludnie s rozprávkou Ako išlo vajce na vandrovku. Štvrtáci zo ZŠ Školská a žiaci zo ŠZŠ sa dozvedeli Ako vzniká kniha. Pre dospelých čitateľov sme pripravili motivačnú výstavku kníh pod názvom „Minulosť, súčasnosť, budúcnosť..." V tomto mesiaci prebehol už 6. roč. čitateľskej súťaže pre prvý stupeň základných škôl „Kráľ čitateľov 2019".
Kráľom čitateľov pre rok 2019 sa stal žiak zo Základnej školy Bernolákova Filip Štefko zo 4.A., ktorý vystriedal minuloročného kráľa Dušana Ivana z tej istej školy. Všetci súťažiaci získali za svoju snahu a vedomosti knižné a drobné ceny, ktoré venovalo Mesto Holíč a Mgr. Antónia Bystrická Kniha v Holíči.
Novému kráľovi čitateľov gratulujeme!

„Návšteva prvákov SOŠ J. Čabelku v Mestskej knižnici

Mestská knižnica v dňoch 22. novembra a 7. decembra 2018 privítala v priestoroch knižnice prvákov /1.A.,1.B./ SOŠ J. Čabelku. Študenti po prezretí vynovených priestorov sa podrobne dozvedeli o vedení knižnice, o jej službách, ktoré knižnica poskytuje najmä stredoškolským a vysokoškolským študentom.

Fotogaléria

Adventné čítanie

Mestská knižnica 30. novembra 2018 v priestoroch Zámockej vinárne v Holíči zorganizovala poeticko-literárne pásmo „Adventné čítanie". V troch blokoch bola predstavená tvorba miestnych autorov a vyprevadená k čitateľovi detská kniha povestí Tajuplné povesti o slovenských hradoch a zámkoch od spisovateľky Renáty Matúškovej. Sviatočnú atmosféru dotvárali vianočné melódie v podaní Kamila Veselského a Petra Kovárika. Mestská knižnica týmto podujatím uzatvorila projekt Knižnica pre všetkých podporeného z Fondu na podporu umenia.

fond-na-podporu-umenia

Fotogaléria

„ Aby sme čítali a vzdelávali sa“

Z projektu „Aby sme čítali a vzdelávali sa" boli nakúpené knihy do mestskej knižnice pre všetky vekové kategórie, ktoré rozšírili ponuku o nové tituly zo svetovej aj slovenskej produkcie. Projekt bol podporený sumou 2 500 eur. Knižný fond sme obohatili v tomto roku o 329 knižných jednotiek. Zo samotného projektu z FPU bolo nakúpených 276 kníh beletrie a odbornej literatúry z toho 36 ks zo spolufinancovania /vlastných zdrojov. Ide o nové tituly z nasledovných tematických skupín: oblasti beletrie, odbornej literatúry, literatúry pre deti a mládež : beletria pre dospelých – 170 ks, náučná literatúra – 53 ks, detská literatúra – 45 ks a náučná detská literatúra – 8 ks.
Čitatelia sa môžu tešiť z titulov ako:
Slovenské klenoty UNESCO/J.Petro, Šlabikár šťastia 4/ P.H. Baričák, Kváskovanie – recepty, Keby zavolal / R. Walsh, Čo je ľudské /J. Brekke...
Nákupom knižničného fondu pre Mestskú knižnicu Holíč sme naplnili hlavný cieľ nášho projektu a prispeli k riešeniu situácie v akvizíciách knižničných dokumentov.

Projekt Mestskej knižnice podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.
fond-na-podporu-umenia

Fotogaléria

Alica v krajine zázrakov a...

Mestská knižnica 16. novembra 2018 v priestoroch knižnice zorganizovala pre najmenších čitateľov workshop „Alica v krajine zázrakov a...". V rámci aktivít prebehli besedy o slovenských povestiach so spisovateľkou Renátou Matuškovou. V pripravenom pásme študentky SOŠ J. Čabelku predviedli rôzne metódy dramatizovaného čítania, zahrali divadielko o Červenej repe a v tvorivých dielničkách maľovali ilustrácie rozprávok . Mestská knižnica týmto podujatím pokračovala v projekte Knižnica pre všetkých podporeného z Fondu na podporu umenia.

fond-na-podporu-umenia

Fotogaléria