Citat_1

Čítanie je najlepšie učenie. Sledovať myšlienky veľkého človeka - to je tá najzaujímavejšia veda.
(Alexandr Sergejevič Puškin)
Literatúra je jazyk jazyka, reč reči, slovo slova.
(Jozef Miloslav Hurban)

Citat_3

Knihy sa majú vyberať ako priatelia — uvážene a nadlho.(Michail Larionovič Michajlov) Poézia je dielo z najsvätejších. S láskou sa pokloňte básnikovi, lebo jeho život býva životom nešťastným.
(H. De Balzac)

Citat_2

Nemilovať knihy znamená nemilovať múdrosť. Nemilovať múdrosť však znamená stávať sa hlupákom.
(Ján Ámos Komenský)
Nie tí milujú knihy, ktorí ich nedotknuté schovávajú v skriniach, ale tí, ktorí ich majú ustavične v rukách.
(Erazmus Rotterdamský)

Citat_4)

Knihy sú najlepšími druhmi človeka, lebo hovoria len vtedy, keď chceme a keď si želáme, tak mlčia. Dávajú všetko a nechcú nič. (Münchhausen) Schopný autor tvorí, neschopný poučuje.
(G. B. Shaw)

Citat_5

Môj život začal, keď som dostala svoj prvý čitateľský preukaz.
(Rita Mae Brown)
Človek, ktorý nečíta dobré knihy, nemá žiadnu výhodu oproti človeku, ktorý čítať nevie.
(Mark Twain)

Citat_6

Niektoré knihy boli, zdá sa, napísané nie preto, aby sa z nich človek poučil, ale aby sa dozvedel, že autor niečo vie. (Goethe) Kniha je základný predpoklad pre dobrý život.
(Mortimer J. Adler)

Citat_7

Píše sa veľmi veľa kníh, ale iba veľmi málo s úprimným zámerom šíriť nimi dobro.
(Rousseau)
Spisovateľ je človek, ktorému nestačia knihy tých druhých.
(Shaw G.b.)

Citat_8

Vždy si predstavujem, že Raj musí vyzerať ako knižnica. (Jorge Luis Borges)

S knihou nás baví svet

Mestská knižnica každoročne v spolupráci s Oddelením dotačnej politiky Mesta Holíč vypracúva projekty podporujúce knihovnícku prácu. Tohtoročný projekt týkajúci sa akvizície knižníc „S knihou nás baví svet", bol ako pominulé roky úspešný, bol podporený sumou 2 800€ z Fondu na podporu umenia. Cieľom projektu bolo doplniť knižničný fond pre všetky vekové kategórie o novinky, žiadané a chýbajúce tituly beletrie zo svetovej i slovenskej tvorby, čím sme zároveň spestrili ponuku pre stálych čitateľov, získali nových a taktiež sme sekundárne zvýšili záujme verejnosti o služby knižnice. Hlavnou aktivitou projektu bol nákup knižných titulov, ktorý sme uskutočnili v mesiacoch júl, september a november 2017, čím došlo k obohateniu knižničného fondu o novinky beletrie a žiadané tituly. Knižný fond sme doplnili o 324 ks kníh, určené pre všetky vekové kategórie. Nami zrealizovaný projekt patrí do kategórie každoročných investícií, ktoré sú nevyhnutné pre zachovanie kvality a rozsahu knižničného fondu a tým pádom i úspešného a účelného fungovania knižnice ako takej. Projekt „S knihou nás baví svet" nám pomohol naplniť zámer a očakávané ciele a tým uspokojiť všetkých pravidelných i občasných návštevníkov Mestskej knižnice v Holíči.

Silvia Lukovičová
Msk Holíč

fond-na-podporu-umenia

Fotogaléria

Poetický advent

Čítať ďalej...

Svet rozprávok

ERB A KRONIKA MESTA HOLÍČ

Čítať ďalej...

Článok anketa