Citat_1

Čítanie je najlepšie učenie. Sledovať myšlienky veľkého človeka - to je tá najzaujímavejšia veda.
(Alexandr Sergejevič Puškin)
Literatúra je jazyk jazyka, reč reči, slovo slova.
(Jozef Miloslav Hurban)

Citat_3

Knihy sa majú vyberať ako priatelia — uvážene a nadlho.(Michail Larionovič Michajlov) Poézia je dielo z najsvätejších. S láskou sa pokloňte básnikovi, lebo jeho život býva životom nešťastným.
(H. De Balzac)

Citat_2

Nemilovať knihy znamená nemilovať múdrosť. Nemilovať múdrosť však znamená stávať sa hlupákom.
(Ján Ámos Komenský)
Nie tí milujú knihy, ktorí ich nedotknuté schovávajú v skriniach, ale tí, ktorí ich majú ustavične v rukách.
(Erazmus Rotterdamský)

Citat_4)

Knihy sú najlepšími druhmi človeka, lebo hovoria len vtedy, keď chceme a keď si želáme, tak mlčia. Dávajú všetko a nechcú nič. (Münchhausen) Schopný autor tvorí, neschopný poučuje.
(G. B. Shaw)

Citat_5

Môj život začal, keď som dostala svoj prvý čitateľský preukaz.
(Rita Mae Brown)
Človek, ktorý nečíta dobré knihy, nemá žiadnu výhodu oproti človeku, ktorý čítať nevie.
(Mark Twain)

Citat_6

Niektoré knihy boli, zdá sa, napísané nie preto, aby sa z nich človek poučil, ale aby sa dozvedel, že autor niečo vie. (Goethe) Kniha je základný predpoklad pre dobrý život.
(Mortimer J. Adler)

Citat_7

Píše sa veľmi veľa kníh, ale iba veľmi málo s úprimným zámerom šíriť nimi dobro.
(Rousseau)
Spisovateľ je človek, ktorému nestačia knihy tých druhých.
(Shaw G.b.)

Citat_8

Vždy si predstavujem, že Raj musí vyzerať ako knižnica. (Jorge Luis Borges)

Historické objekty v Holíči a okolí

20. júna 2018 Mestská knižnica v spolupráci s Mestom Holíč pripravila v Kultúrno – osvetovom centre v Holíči prednášku na tému „ Historické objekty v Holíči a okolí“. Lektorka Mgr. Veronika Chňupková predstavila návštevníkom prostredníctvom obrazovej prezentácie a hovoreného slova najzaujímavejšie architektonické skvosty nielen nášho mesta, ale i širšieho okolia. Zaujímavým a pútavým spôsobom rozšírila poznanie prítomných o mená ich tvorcov – architektov, ale aj investorov a ich zväčša podnikateľských zámerov, ktoré postavením týchto budov sledovali. Pre veľký záujem boli zorganizované 3 opakovania, ktorých sa zúčastnilo viac ako 300 poslucháčov. Srdečné slová vďaky zo strany pedagógov i verejnosti boli potvrdením vysokej kvality a odbornosti prednášajúcej, ale i výsledkom príjemného a pokojného prostredia najvýznamnejšej regionálnej kultúrnej pamiatky Holíčskeho zámku, kde sa podujatie uskutočnilo v rámci projektu „Knižnica pre všetkých – Putovanie regiónom“. Veríme, že bude možné podobné prednášky na rôzne zaujímavé témy ponúknuť aj v budúcnosti. tešíme sa už teraz na vašu hojnú účasť.

Projekt podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.
fond-na-podporu-umenia
 
Fotogaléria
                                                                                                                         

Knižnica pre všetkých / Putovanie regiónom

Knižnica pre všetkých / Putovanie regiónom
Aktivita: Noc múzeí

19. mája 2018 Mestská knižnica v spolupráci s Mestom Holíč a TIC Holíč pripravila prednášku Putovanie regiónom v rámci celoslovenskej akcie Noc múzeí.
Toto podujatie sa uskutočnilo prostredníctvom projektu „Knižnica pre všetkých". V zámockej kaplnke sa uskutočnili prednášky, ktorých cieľom bolo rozšíriť a prehĺbiť poznatky účastníkov o kultúrnych a historických pamiatkach a osobnostiach v Holíči.

fond-na-podporu-umenia

Z rozprávky do rozprávky

V rámci „ Mesiaca knihy – marca" Mestská knižnica pripravila pre najmenších pásmo „ Z rozprávky do rozprávky". Podujatia sa zúčastnilo 86 detí predškolského veku z MŠ Lúčky, MŠ Čabelku a MŠ Prietržky. Deti hravou formou spoznávali rozprávkové postavy, zapojili sa do samotného deja rozprávky a nechýbala ani aktivita kreslenie. Detičky pomohli v detskom oddelení navodiť jarnú atmosféru vymaľovaním pestrých kvietkov, ktoré krášlia toto oddelenie.


Fotogaléria

Ako išlo vajce na vandrovku – slovenská ľudová rozprávka

V rámci spolupráce Mestská knižnica pripravila pre prvé ročníky ZŠ Bernolákova podujatie „ Ako išlo vajce na vandrovku ". Podujatia sa zúčastnilo 50 prvákov p. učiteľky Janečkovej, Ravasovej, Orlíkovej a Ružičkovej. Žiaci hravou formou si zopakovali menovanú rozprávku, spoznávali rozprávkové postavy a nechýbali hádanky v podobe kvízu. Nakoniec si samé medzi sebou zahrali maňuškové divadielko: Červená čiapočka, O neposlušných kozliatkach a Medovníkový domček.Fotogaléria

Kráľ čitateľov 2018

21. marca v Mestskej knižnici prebehol 5. ročník súťaže o „Kráľa čitateľov 2018". Tretiaci a štvrtáci zo Základnej školy Bernolákova a Školská si preverili svoju pamäť, orientáciu, bystrosť a v neposlednej rade rýchlosť v čítaní. Päť úloh zvládlo všetkých dvadsať súťažiacich na „jedničku", avšak víťaz bol len jeden. Kráľom čitateľov na rok 2018 sa stal žiak 4.B. zo Základnej školy Bernolákova Dušan Ivan.

Fotogaléria