Citat_1

Čítanie je najlepšie učenie. Sledovať myšlienky veľkého človeka - to je tá najzaujímavejšia veda.
(Alexandr Sergejevič Puškin)
Literatúra je jazyk jazyka, reč reči, slovo slova.
(Jozef Miloslav Hurban)

Citat_3

Knihy sa majú vyberať ako priatelia — uvážene a nadlho.(Michail Larionovič Michajlov) Poézia je dielo z najsvätejších. S láskou sa pokloňte básnikovi, lebo jeho život býva životom nešťastným.
(H. De Balzac)

Citat_2

Nemilovať knihy znamená nemilovať múdrosť. Nemilovať múdrosť však znamená stávať sa hlupákom.
(Ján Ámos Komenský)
Nie tí milujú knihy, ktorí ich nedotknuté schovávajú v skriniach, ale tí, ktorí ich majú ustavične v rukách.
(Erazmus Rotterdamský)

Citat_4)

Knihy sú najlepšími druhmi človeka, lebo hovoria len vtedy, keď chceme a keď si želáme, tak mlčia. Dávajú všetko a nechcú nič. (Münchhausen) Schopný autor tvorí, neschopný poučuje.
(G. B. Shaw)

Citat_5

Môj život začal, keď som dostala svoj prvý čitateľský preukaz.
(Rita Mae Brown)
Človek, ktorý nečíta dobré knihy, nemá žiadnu výhodu oproti človeku, ktorý čítať nevie.
(Mark Twain)

Citat_6

Niektoré knihy boli, zdá sa, napísané nie preto, aby sa z nich človek poučil, ale aby sa dozvedel, že autor niečo vie. (Goethe) Kniha je základný predpoklad pre dobrý život.
(Mortimer J. Adler)

Citat_7

Píše sa veľmi veľa kníh, ale iba veľmi málo s úprimným zámerom šíriť nimi dobro.
(Rousseau)
Spisovateľ je človek, ktorému nestačia knihy tých druhých.
(Shaw G.b.)

Citat_8

Vždy si predstavujem, že Raj musí vyzerať ako knižnica. (Jorge Luis Borges)

Čítanie nám pomáha

Vďaka projektu „Čítanie nám pomáha" boli nakúpené knihy do mestskej knižnice pre všetky vekové kategórie, ktoré rozšírili ponuku o nové tituly zo svetovej aj slovenskej produkcie. Projekt bol podporený sumou 1 500 eur. Nákup nových kníh bol uskutočnený v mesiacoch jún, október a november v miestnom kníhkupectve „Mgr. Antónia Bystrická Kniha" a internetovom kníhkupectve „Martinus". Knižný fond sme obohatili v tomto roku o 223 knižných jednotiek. Zo samotného projektu z FPU bolo nakúpených 171 kníh beletrie a odbornej literatúry. Ide o nové tituly z nasledovných tematických skupín: oblasti beletrie, odbornej literatúry, literatúry pre deti a mládež : beletria pre dospelých – 92 ks, náučná literatúra – 25 ks, detská literatúra – 43 ks a náučná detská literatúra – 11 ks. Uvedený zakúpený knižničný fond je umiestnený v priestoroch Mestskej knižnice na Kollárovej ulici v meste Holíč. Nákupom knižničného fondu pre Mestskú knižnicu Holíč sme naplnili hlavný cieľ nášho projektu a prispeli k riešeniu situácie v akvizíciách knižničných dokumentov.

Projekt Mestskej knižnice podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.
fond-na-podporu-umenia