Citat_1

Čítanie je najlepšie učenie. Sledovať myšlienky veľkého človeka - to je tá najzaujímavejšia veda.
(Alexandr Sergejevič Puškin)
Literatúra je jazyk jazyka, reč reči, slovo slova.
(Jozef Miloslav Hurban)

Citat_3

Knihy sa majú vyberať ako priatelia — uvážene a nadlho.(Michail Larionovič Michajlov) Poézia je dielo z najsvätejších. S láskou sa pokloňte básnikovi, lebo jeho život býva životom nešťastným.
(H. De Balzac)

Citat_2

Nemilovať knihy znamená nemilovať múdrosť. Nemilovať múdrosť však znamená stávať sa hlupákom.
(Ján Ámos Komenský)
Nie tí milujú knihy, ktorí ich nedotknuté schovávajú v skriniach, ale tí, ktorí ich majú ustavične v rukách.
(Erazmus Rotterdamský)

Citat_4)

Knihy sú najlepšími druhmi človeka, lebo hovoria len vtedy, keď chceme a keď si želáme, tak mlčia. Dávajú všetko a nechcú nič. (Münchhausen) Schopný autor tvorí, neschopný poučuje.
(G. B. Shaw)

Citat_5

Môj život začal, keď som dostala svoj prvý čitateľský preukaz.
(Rita Mae Brown)
Človek, ktorý nečíta dobré knihy, nemá žiadnu výhodu oproti človeku, ktorý čítať nevie.
(Mark Twain)

Citat_6

Niektoré knihy boli, zdá sa, napísané nie preto, aby sa z nich človek poučil, ale aby sa dozvedel, že autor niečo vie. (Goethe) Kniha je základný predpoklad pre dobrý život.
(Mortimer J. Adler)

Citat_7

Píše sa veľmi veľa kníh, ale iba veľmi málo s úprimným zámerom šíriť nimi dobro.
(Rousseau)
Spisovateľ je človek, ktorému nestačia knihy tých druhých.
(Shaw G.b.)

Citat_8

Vždy si predstavujem, že Raj musí vyzerať ako knižnica. (Jorge Luis Borges)

Príroda očami detí

V rámci podujatia „ Výstava trofejí" , ktorú organizuje Obvodná poľovnícka komora Skalica so sídlom v Holíči a Mesto Holíč, Mestská knižnica v spolupráci pripravila 12.4. 2019 pásmo hier pre deti, ktoré hravou formou spoznávali zvieratká a rastlinstvo našich polí, lúk a lesov. V dopoludňajších hodinách prebehlo aj vyhodnotenie výtvarnej súťaže Príroda očami detí 2019, ktorá sa stala súčasťou tohto už tradičného podujatia na zámku.
Výsledky výtvarnej súťaže:
I. Kategória MŠ – deti do 6 rokov

1. MŠ Lúčky, Ružová kvetinka – Sebastian Ndoja
2. MŠ Lúčky, EP Čabelku, tr. Zajko – Tamara Berkešová
3. Súkromná MŠ Slniečko, Skalica – Linda Váleková

II. Kategória 1. a 2. ročníky ZŠ

1. ZŠ Skalica, Vajanského - Silvia Kvaltínová
2. ZŠ Holíč, Bernolákova - Jakub Hajossy
3. ZŠ Holíč, Školská – Natália Zethyová

III. Kategória 3. a 4. ročníky ZŠ

1. Súkromná ZŠ Skalica, Gorkého – Agáta Benčúriková
2. ZŠ Školská, Holíč – Markus Hrnčirík
3. ZŠ Bernolákova, Holíč – Natália Veselá

IV. Kategória 5. a 9. ročníky ZŠ
1. ZŠ Strážnická, Skalica – Nina Štepanovská
2. ZŠ Školská, Holíč – Bianka Šeniglová
3. ŠZŠ Holíč – Simona Zimová

SLOVENSKO – legenda lipy: Gabriela Beregházyová

4. apríla sa v priestoroch mestskej knižnice uskutočnili dve besedy s autorkou knihy „Slovensko – legenda lipy" s Gabrielou Beregházyovou. Legendu o národnom strome Slovenska - „lipe" si vypočuli žiaci 8. ročníka ZŠ Školská a študenti z SOŠ J. Čabelku.
„ Každý národ má svoj čas pod Božím slnkom, a lipa kvitne až dub dávno odkvitol." Ľudovít Štúr
Slovanstvo a svet budúcnosti

Knihu si môžete zapožičať v našej knižnici.

Fotogaléria

MAREC mesiac KNIHY 2019

V rámci Mesiaca knihy MARCA u nás v knižnici prebehlo množstvo akcií či na podporu čítania alebo len tak pre zábavu. V Týždni slovenských knižníc prebehol Bonusový týždeň – zľavnené zápisné pre stálych i nových čitateľov. Pre najmenšie detičky - predškolákov sme pripravili zábavné rozprávkové dopoludnie s rozprávkou Ako išlo vajce na vandrovku. Štvrtáci zo ZŠ Školská a žiaci zo ŠZŠ sa dozvedeli Ako vzniká kniha. Pre dospelých čitateľov sme pripravili motivačnú výstavku kníh pod názvom „Minulosť, súčasnosť, budúcnosť..." V tomto mesiaci prebehol už 6. roč. čitateľskej súťaže pre prvý stupeň základných škôl „Kráľ čitateľov 2019".
Kráľom čitateľov pre rok 2019 sa stal žiak zo Základnej školy Bernolákova Filip Štefko zo 4.A., ktorý vystriedal minuloročného kráľa Dušana Ivana z tej istej školy. Všetci súťažiaci získali za svoju snahu a vedomosti knižné a drobné ceny, ktoré venovalo Mesto Holíč a Mgr. Antónia Bystrická Kniha v Holíči.
Novému kráľovi čitateľov gratulujeme!

Fotogaléria

RENÉ, RICHARD, JA A RUDOLF

3. apríla sa v priestoroch Zámockej vinárne uskutočnilo slávnostné uvedenie do života najnovšej knihy Holíčana Fera Rajeca. Ide už o jeho jedenáste literárne dielo, ktoré autor nazval René, Richard, ja a Rudolf. Spolu s primátorom ju na cestu k čitateľom vyprevadil symbolickým posypaním zrnkami korenia.

Knihu si môžete zapožičať v našej knižnici.

Fotogaléria

Marec mesiac knihy 2019

V rámci Mesiaca knihy MARCA u nás v knižnici prebehlo množstvo akcií či na podporu čítania alebo len tak pre zábavu. V Týždni slovenských knižníc prebehol Bonusový týždeň – zľavnené zápisné pre stálych i nových čitateľov. Pre najmenšie detičky - predškolákov sme pripravili zábavné rozprávkové dopoludnie s rozprávkou Ako išlo vajce na vandrovku. Štvrtáci zo ZŠ Školská a žiaci zo ŠZŠ sa dozvedeli Ako vzniká kniha. Pre dospelých čitateľov sme pripravili motivačnú výstavku kníh pod názvom „Minulosť, súčasnosť, budúcnosť..." V tomto mesiaci prebehol už 6. roč. čitateľskej súťaže pre prvý stupeň základných škôl „Kráľ čitateľov 2019".
Kráľom čitateľov pre rok 2019 sa stal žiak zo Základnej školy Bernolákova Filip Štefko zo 4.A., ktorý vystriedal minuloročného kráľa Dušana Ivana z tej istej školy. Všetci súťažiaci získali za svoju snahu a vedomosti knižné a drobné ceny, ktoré venovalo Mesto Holíč a Mgr. Antónia Bystrická Kniha v Holíči.
Novému kráľovi čitateľov gratulujeme!