Citat_1

Čítanie je najlepšie učenie. Sledovať myšlienky veľkého človeka - to je tá najzaujímavejšia veda.
(Alexandr Sergejevič Puškin)
Literatúra je jazyk jazyka, reč reči, slovo slova.
(Jozef Miloslav Hurban)

Citat_3

Knihy sa majú vyberať ako priatelia — uvážene a nadlho.(Michail Larionovič Michajlov) Poézia je dielo z najsvätejších. S láskou sa pokloňte básnikovi, lebo jeho život býva životom nešťastným.
(H. De Balzac)

Citat_2

Nemilovať knihy znamená nemilovať múdrosť. Nemilovať múdrosť však znamená stávať sa hlupákom.
(Ján Ámos Komenský)
Nie tí milujú knihy, ktorí ich nedotknuté schovávajú v skriniach, ale tí, ktorí ich majú ustavične v rukách.
(Erazmus Rotterdamský)

Citat_4)

Knihy sú najlepšími druhmi človeka, lebo hovoria len vtedy, keď chceme a keď si želáme, tak mlčia. Dávajú všetko a nechcú nič. (Münchhausen) Schopný autor tvorí, neschopný poučuje.
(G. B. Shaw)

Citat_5

Môj život začal, keď som dostala svoj prvý čitateľský preukaz.
(Rita Mae Brown)
Človek, ktorý nečíta dobré knihy, nemá žiadnu výhodu oproti človeku, ktorý čítať nevie.
(Mark Twain)

Citat_6

Niektoré knihy boli, zdá sa, napísané nie preto, aby sa z nich človek poučil, ale aby sa dozvedel, že autor niečo vie. (Goethe) Kniha je základný predpoklad pre dobrý život.
(Mortimer J. Adler)

Citat_7

Píše sa veľmi veľa kníh, ale iba veľmi málo s úprimným zámerom šíriť nimi dobro.
(Rousseau)
Spisovateľ je človek, ktorému nestačia knihy tých druhých.
(Shaw G.b.)

Citat_8

Vždy si predstavujem, že Raj musí vyzerať ako knižnica. (Jorge Luis Borges)

„Návšteva prvákov SOŠ J. Čabelku v Mestskej knižnici

Mestská knižnica v dňoch 22. novembra a 7. decembra 2018 privítala v priestoroch knižnice prvákov /1.A.,1.B./ SOŠ J. Čabelku. Študenti po prezretí vynovených priestorov sa podrobne dozvedeli o vedení knižnice, o jej službách, ktoré knižnica poskytuje najmä stredoškolským a vysokoškolským študentom.

Fotogaléria

„ Aby sme čítali a vzdelávali sa“

Z projektu „Aby sme čítali a vzdelávali sa" boli nakúpené knihy do mestskej knižnice pre všetky vekové kategórie, ktoré rozšírili ponuku o nové tituly zo svetovej aj slovenskej produkcie. Projekt bol podporený sumou 2 500 eur. Knižný fond sme obohatili v tomto roku o 329 knižných jednotiek. Zo samotného projektu z FPU bolo nakúpených 276 kníh beletrie a odbornej literatúry z toho 36 ks zo spolufinancovania /vlastných zdrojov. Ide o nové tituly z nasledovných tematických skupín: oblasti beletrie, odbornej literatúry, literatúry pre deti a mládež : beletria pre dospelých – 170 ks, náučná literatúra – 53 ks, detská literatúra – 45 ks a náučná detská literatúra – 8 ks.
Čitatelia sa môžu tešiť z titulov ako:
Slovenské klenoty UNESCO/J.Petro, Šlabikár šťastia 4/ P.H. Baričák, Kváskovanie – recepty, Keby zavolal / R. Walsh, Čo je ľudské /J. Brekke...
Nákupom knižničného fondu pre Mestskú knižnicu Holíč sme naplnili hlavný cieľ nášho projektu a prispeli k riešeniu situácie v akvizíciách knižničných dokumentov.

Projekt Mestskej knižnice podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.
fond-na-podporu-umenia

Fotogaléria

Alica v krajine zázrakov a...

Mestská knižnica 16. novembra 2018 v priestoroch knižnice zorganizovala pre najmenších čitateľov workshop „Alica v krajine zázrakov a...". V rámci aktivít prebehli besedy o slovenských povestiach so spisovateľkou Renátou Matuškovou. V pripravenom pásme študentky SOŠ J. Čabelku predviedli rôzne metódy dramatizovaného čítania, zahrali divadielko o Červenej repe a v tvorivých dielničkách maľovali ilustrácie rozprávok . Mestská knižnica týmto podujatím pokračovala v projekte Knižnica pre všetkých podporeného z Fondu na podporu umenia.

fond-na-podporu-umenia

Fotogaléria

Adventné čítanie

Mestská knižnica 30. novembra 2018 v priestoroch Zámockej vinárne v Holíči zorganizovala poeticko-literárne pásmo „Adventné čítanie". V troch blokoch bola predstavená tvorba miestnych autorov a vyprevadená k čitateľovi detská kniha povestí Tajuplné povesti o slovenských hradoch a zámkoch od spisovateľky Renáty Matúškovej. Sviatočnú atmosféru dotvárali vianočné melódie v podaní Kamila Veselského a Petra Kovárika. Mestská knižnica týmto podujatím uzatvorila projekt Knižnica pre všetkých podporeného z Fondu na podporu umenia.

fond-na-podporu-umenia

Fotogaléria

„Čítanie v domove tretieho veku“

Mestská knižnica 14. októbra 2018 v Klube seniorov zorganizovala literárno - poetický podvečer   „Čítanie v domove tretieho veku." Podujatie bolo venované seniorom v rámca októbra - Mesiaca úcty starším.  V pásme sa predstavili dvaja autori Klubu autorov a priateľov literatúry v Holíči Ján Rak ml. a Ivan Eduard Hnát so svojou najnovšou tvorbou. Mestská knižnica týmto podujatím pokračovala v projekte Knižnica pre všetkých podporeného z Fondu na podporu umenia.

fond-na-podporu-umenia

Fotogaléria