Citat_1

Čítanie je najlepšie učenie. Sledovať myšlienky veľkého človeka - to je tá najzaujímavejšia veda.
(Alexandr Sergejevič Puškin)
Literatúra je jazyk jazyka, reč reči, slovo slova.
(Jozef Miloslav Hurban)

Citat_3

Knihy sa majú vyberať ako priatelia — uvážene a nadlho.(Michail Larionovič Michajlov) Poézia je dielo z najsvätejších. S láskou sa pokloňte básnikovi, lebo jeho život býva životom nešťastným.
(H. De Balzac)

Citat_2

Nemilovať knihy znamená nemilovať múdrosť. Nemilovať múdrosť však znamená stávať sa hlupákom.
(Ján Ámos Komenský)
Nie tí milujú knihy, ktorí ich nedotknuté schovávajú v skriniach, ale tí, ktorí ich majú ustavične v rukách.
(Erazmus Rotterdamský)

Citat_4)

Knihy sú najlepšími druhmi človeka, lebo hovoria len vtedy, keď chceme a keď si želáme, tak mlčia. Dávajú všetko a nechcú nič. (Münchhausen) Schopný autor tvorí, neschopný poučuje.
(G. B. Shaw)

Citat_5

Môj život začal, keď som dostala svoj prvý čitateľský preukaz.
(Rita Mae Brown)
Človek, ktorý nečíta dobré knihy, nemá žiadnu výhodu oproti človeku, ktorý čítať nevie.
(Mark Twain)

Citat_6

Niektoré knihy boli, zdá sa, napísané nie preto, aby sa z nich človek poučil, ale aby sa dozvedel, že autor niečo vie. (Goethe) Kniha je základný predpoklad pre dobrý život.
(Mortimer J. Adler)

Citat_7

Píše sa veľmi veľa kníh, ale iba veľmi málo s úprimným zámerom šíriť nimi dobro.
(Rousseau)
Spisovateľ je človek, ktorému nestačia knihy tých druhých.
(Shaw G.b.)

Citat_8

Vždy si predstavujem, že Raj musí vyzerať ako knižnica. (Jorge Luis Borges)

Vitajte v knižnici ....

Mestská knižnica každoročne na začiatku školského roka pripravuje exkurzie pre všetky školy v Holíči pod názvom „Vitajte v knižnici". V tomto roku mohli žiaci základných a stredných škôl kolektívne navštíviť naše priestory počas „ Bonusového týždňa" / od 25.9. do 29.9. 2017/, kedy je možnosť zapísať sa za polovičné zápisné. Túto možnosť využili študenti prvých a tretích ročníkov SOŠ J. Čabelku. V dňoch 26. – 28. 9. 2017 58 študentov menovanej školy sa oboznámilo s priestorom a službami knižnice, ktoré poskytujeme.
V októbri na návštevu do knižnice zavítali aj žiaci zo Základnej školy Bernolákova. 49 piatakov a 23 štvrtákov sa zoznámilo so základnými pravidlami a službami knižnice. Hravou formou sme ich tiež preskúšali v čítaní prózy a poézie. Niektorí využili túto možnosť a stali sa členmi – čitateľmi Mestskej knižnice v Holíči.

Fotogaléria