Citat_1

Čítanie je najlepšie učenie. Sledovať myšlienky veľkého človeka - to je tá najzaujímavejšia veda.
(Alexandr Sergejevič Puškin)
Literatúra je jazyk jazyka, reč reči, slovo slova.
(Jozef Miloslav Hurban)

Citat_3

Knihy sa majú vyberať ako priatelia — uvážene a nadlho.(Michail Larionovič Michajlov) Poézia je dielo z najsvätejších. S láskou sa pokloňte básnikovi, lebo jeho život býva životom nešťastným.
(H. De Balzac)

Citat_2

Nemilovať knihy znamená nemilovať múdrosť. Nemilovať múdrosť však znamená stávať sa hlupákom.
(Ján Ámos Komenský)
Nie tí milujú knihy, ktorí ich nedotknuté schovávajú v skriniach, ale tí, ktorí ich majú ustavične v rukách.
(Erazmus Rotterdamský)

Citat_4)

Knihy sú najlepšími druhmi človeka, lebo hovoria len vtedy, keď chceme a keď si želáme, tak mlčia. Dávajú všetko a nechcú nič. (Münchhausen) Schopný autor tvorí, neschopný poučuje.
(G. B. Shaw)

Citat_5

Môj život začal, keď som dostala svoj prvý čitateľský preukaz.
(Rita Mae Brown)
Človek, ktorý nečíta dobré knihy, nemá žiadnu výhodu oproti človeku, ktorý čítať nevie.
(Mark Twain)

Citat_6

Niektoré knihy boli, zdá sa, napísané nie preto, aby sa z nich človek poučil, ale aby sa dozvedel, že autor niečo vie. (Goethe) Kniha je základný predpoklad pre dobrý život.
(Mortimer J. Adler)

Citat_7

Píše sa veľmi veľa kníh, ale iba veľmi málo s úprimným zámerom šíriť nimi dobro.
(Rousseau)
Spisovateľ je človek, ktorému nestačia knihy tých druhých.
(Shaw G.b.)

Citat_8

Vždy si predstavujem, že Raj musí vyzerať ako knižnica. (Jorge Luis Borges)

Kráľ čitateľov 2020

Myslím, že knihy, ktoré prečítame, keď sme mladí, v nás ostanú žiť navždy".
J.K. Rowling

Mestská knižnica v Holíči už po siedmykrát hľadala Kráľa čitateľov. Kráľovského súboja sa zúčastnilo 20 najlepších „čitárov" z tretích a štvrtých ročníkov z oboch holíčskych základných škôl. Aby súťažiaci získali takýto prestížny titul, museli absolvovať päť súťažných kôl. Museli sa orientovať v kráľovstve kníh, poznať rozprávkových hrdinov, vyriešiť tajničku, prečítať čo najviac textu v limite 1 minúty a test na pamäť. Všetci súťažiaci boli skvelí a s pridelenými úlohami sa popasovali veľmi zodpovedne. Korunovácia bola realizovaná 4. marca, v rámci Týždňa slovenských knižníc. Kráľovnou čitateľov pre rok 2020 sa stala Zara Tkáčová, žiačka ZŠ Bernolákova v Holíči. Na druhom mieste sa umiestnila Chiara Kovačičová, žiačka ZŠ Školská v Holíčí a na krásnom treťom mieste skončila Adela Jedovnická, žiačka ZŠ Školská v Holíči.
Novej Kráľovnej čitateľov blahoželáme!

Hana Zeithamlová

Fotogaléria