Citat_1

Čítanie je najlepšie učenie. Sledovať myšlienky veľkého človeka - to je tá najzaujímavejšia veda.
(Alexandr Sergejevič Puškin)
Literatúra je jazyk jazyka, reč reči, slovo slova.
(Jozef Miloslav Hurban)

Citat_3

Knihy sa majú vyberať ako priatelia — uvážene a nadlho.(Michail Larionovič Michajlov) Poézia je dielo z najsvätejších. S láskou sa pokloňte básnikovi, lebo jeho život býva životom nešťastným.
(H. De Balzac)

Citat_2

Nemilovať knihy znamená nemilovať múdrosť. Nemilovať múdrosť však znamená stávať sa hlupákom.
(Ján Ámos Komenský)
Nie tí milujú knihy, ktorí ich nedotknuté schovávajú v skriniach, ale tí, ktorí ich majú ustavične v rukách.
(Erazmus Rotterdamský)

Citat_4)

Knihy sú najlepšími druhmi človeka, lebo hovoria len vtedy, keď chceme a keď si želáme, tak mlčia. Dávajú všetko a nechcú nič. (Münchhausen) Schopný autor tvorí, neschopný poučuje.
(G. B. Shaw)

Citat_5

Môj život začal, keď som dostala svoj prvý čitateľský preukaz.
(Rita Mae Brown)
Človek, ktorý nečíta dobré knihy, nemá žiadnu výhodu oproti človeku, ktorý čítať nevie.
(Mark Twain)

Citat_6

Niektoré knihy boli, zdá sa, napísané nie preto, aby sa z nich človek poučil, ale aby sa dozvedel, že autor niečo vie. (Goethe) Kniha je základný predpoklad pre dobrý život.
(Mortimer J. Adler)

Citat_7

Píše sa veľmi veľa kníh, ale iba veľmi málo s úprimným zámerom šíriť nimi dobro.
(Rousseau)
Spisovateľ je človek, ktorému nestačia knihy tých druhých.
(Shaw G.b.)

Citat_8

Vždy si predstavujem, že Raj musí vyzerať ako knižnica. (Jorge Luis Borges)

Príroda očami detí

V rámci podujatia „ Výstava trofejí" , ktorú organizuje Obvodná poľovnícka komora Skalica so sídlom v Holíči a Mesto Holíč, Mestská knižnica v spolupráci pripravila 12.4. 2019 pásmo hier pre deti, ktoré hravou formou spoznávali zvieratká a rastlinstvo našich polí, lúk a lesov. V dopoludňajších hodinách prebehlo aj vyhodnotenie výtvarnej súťaže Príroda očami detí 2019, ktorá sa stala súčasťou tohto už tradičného podujatia na zámku.
Výsledky výtvarnej súťaže:
I. Kategória MŠ – deti do 6 rokov

1. MŠ Lúčky, Ružová kvetinka – Sebastian Ndoja
2. MŠ Lúčky, EP Čabelku, tr. Zajko – Tamara Berkešová
3. Súkromná MŠ Slniečko, Skalica – Linda Váleková

II. Kategória 1. a 2. ročníky ZŠ

1. ZŠ Skalica, Vajanského - Silvia Kvaltínová
2. ZŠ Holíč, Bernolákova - Jakub Hajossy
3. ZŠ Holíč, Školská – Natália Zethyová

III. Kategória 3. a 4. ročníky ZŠ

1. Súkromná ZŠ Skalica, Gorkého – Agáta Benčúriková
2. ZŠ Školská, Holíč – Markus Hrnčirík
3. ZŠ Bernolákova, Holíč – Natália Veselá

IV. Kategória 5. a 9. ročníky ZŠ
1. ZŠ Strážnická, Skalica – Nina Štepanovská
2. ZŠ Školská, Holíč – Bianka Šeniglová
3. ŠZŠ Holíč – Simona Zimová