Citat_1

Čítanie je najlepšie učenie. Sledovať myšlienky veľkého človeka - to je tá najzaujímavejšia veda.
(Alexandr Sergejevič Puškin)
Literatúra je jazyk jazyka, reč reči, slovo slova.
(Jozef Miloslav Hurban)

Citat_3

Knihy sa majú vyberať ako priatelia — uvážene a nadlho.(Michail Larionovič Michajlov) Poézia je dielo z najsvätejších. S láskou sa pokloňte básnikovi, lebo jeho život býva životom nešťastným.
(H. De Balzac)

Citat_2

Nemilovať knihy znamená nemilovať múdrosť. Nemilovať múdrosť však znamená stávať sa hlupákom.
(Ján Ámos Komenský)
Nie tí milujú knihy, ktorí ich nedotknuté schovávajú v skriniach, ale tí, ktorí ich majú ustavične v rukách.
(Erazmus Rotterdamský)

Citat_4)

Knihy sú najlepšími druhmi človeka, lebo hovoria len vtedy, keď chceme a keď si želáme, tak mlčia. Dávajú všetko a nechcú nič. (Münchhausen) Schopný autor tvorí, neschopný poučuje.
(G. B. Shaw)

Citat_5

Môj život začal, keď som dostala svoj prvý čitateľský preukaz.
(Rita Mae Brown)
Človek, ktorý nečíta dobré knihy, nemá žiadnu výhodu oproti človeku, ktorý čítať nevie.
(Mark Twain)

Citat_6

Niektoré knihy boli, zdá sa, napísané nie preto, aby sa z nich človek poučil, ale aby sa dozvedel, že autor niečo vie. (Goethe) Kniha je základný predpoklad pre dobrý život.
(Mortimer J. Adler)

Citat_7

Píše sa veľmi veľa kníh, ale iba veľmi málo s úprimným zámerom šíriť nimi dobro.
(Rousseau)
Spisovateľ je človek, ktorému nestačia knihy tých druhých.
(Shaw G.b.)

Citat_8

Vždy si predstavujem, že Raj musí vyzerať ako knižnica. (Jorge Luis Borges)

História

Mestská knižnica v Holíči plní funkciu verejnej knižnice. V rámci svojho poslania a zamerania poskytuje knižnično - informačné služby. Napomáha uspokojovaniu kultúrnych a informačných potrieb, podporuje celoživotné vzdelávanie a duchovný rozvoj.

Na podnet vydania štatútu na Slovensku pre knižnice, bola i v Holíči 16.1. 1923 zriadená Obecná verejná knižnica s počtom 90 zväzkov, ako prvá v okrese. Plnila tiež funkciu školskej knižnice. Z počiatku sídlila v zasadacej miestnosti Obecného domu a potom v čitárni Miestneho odboru Matice slovenskej. Vedením a spravovaním knižnice bol poverený podnotár Hauptvogel. Po ňom učiteľ miestnej štátnej školy Samuel Šebesta, ktorý plnil túto funkciu do 1.3. 1953. Knihy sa požičiavali raz do týždňa.
Nástupcom bol Arnold Steiner, pôsobil až do roku 1967. Bol zamestnaný s 50% záväzkom a taktiež jeho manželka od 1.11. 1955 tiež s 50 % záväzkom. Viedli prírastkový zoznam, knižný katalóg a pokladničný denník. Knihy sa požičiaval tri razy do týždňa, vždy medzi 17°° a 18°° hod. V roku 1956 sa Miestna ľudová knižnica nachádzala v budove rímsko – katolíckej fary. Knižnica vlastnila 5950 kníh z toho 1823 odborných a 4127 beletrie. Mala i vlastnú čitáreň. Svojou aktivitou obdržala II. Miesto v celokrajskom meradle.
V roku 1957 je otvorená už denne 6 hodín.
Čitáreň musela byť v roku 1958 zrušená nakoľko prírastky kníh boli veľké a nemali byť knihy kde uložené.
Od Matice slovenskej získala titul „ Vzorná ľudová knižnica ".
Od roku 1960 bola knižnica otvorená denne od 10°° - 18°° hod. Za posledné roky počet kníh vzrástol až o 9000 zväzkov. V roku 1964 patrila knižnica medzi najlepšie v okrese.
1967 je knižnica presťahovaná na Námestí 1. Mája ( teraz Námestie sv. Martina )do priestorov ľudovej školy. V septembri tohto roku sa rozlúčili s dlhodobým knihovníkom Arnoldom Steinerom. Na jeho miesto nastúpila Vlasta Huspeninová. Od roku 1972 bola vedúcou knižnice Mária Horváthová, od roku 1974 pracujú v knižnici pod jej vedením Mária Kvapilová, Vlasta Humeníková a Alena Masaryková.
Bezpečnostná kontrola ONV Senica dala návrh na zatvorenie knižnice pre úplne nevyhovujúce podmienky budovy, ktoré je v dezolátnom stave. Bolo to v roku 1975.
1977 knižnica obhájila titul „ Vzorná ľudová knižnica", ktorá jej zapožičalo Ministerstvo kultúry SSR na obdobie do konca roku 1981. 1978 knižnica sídlila na Moyzesovej ulici v dnešnej firme Klemon odkiaľ sa presťahovala v roku 1990 na Bernolákovu ulicu. 1983 je riaditeľkou Alena Masaryková. Rok 1989 posunul knižničnú prácu do novej etickej roviny. Jednotná sústava knižníc sa rozpadla, zrušili sa oddelenia politickej literatúry a centralizovaný nákup. Knižnica patrila pod Mestský úrad v Holíči. Vedúcom knižnice sa stala do roku 2003 Mária Macánková. V roku 2003 sa knižnica stala súčasťou príspevkovej organizácie mesta Holíč Centra kultúry a športu pod vedením Mgr. Márie Gálisovej. Od roku 2008 Mestská knižnica sa zriaďuje ako organizačná zložka oddelenia Kultúry a športu Mestského úradu Holíč. V roku 2004 sa knižnica presťahovala na Zámockú ulicu do priestorov bývalej materskej škôlky. Od roku 2007 je presťahovaná na Kollárovej ulici v bývalej základnej škole. Jej pracovníčky sú: Silvia Lukovičová, ktorá tu pracuje od roku 1993 a Hana Zeithamlová, ktorá tu pracuje od roku 1992.