Citat_1

Čítanie je najlepšie učenie. Sledovať myšlienky veľkého človeka - to je tá najzaujímavejšia veda.
(Alexandr Sergejevič Puškin)
Literatúra je jazyk jazyka, reč reči, slovo slova.
(Jozef Miloslav Hurban)

Citat_3

Knihy sa majú vyberať ako priatelia — uvážene a nadlho.(Michail Larionovič Michajlov) Poézia je dielo z najsvätejších. S láskou sa pokloňte básnikovi, lebo jeho život býva životom nešťastným.
(H. De Balzac)

Citat_2

Nemilovať knihy znamená nemilovať múdrosť. Nemilovať múdrosť však znamená stávať sa hlupákom.
(Ján Ámos Komenský)
Nie tí milujú knihy, ktorí ich nedotknuté schovávajú v skriniach, ale tí, ktorí ich majú ustavične v rukách.
(Erazmus Rotterdamský)

Citat_4)

Knihy sú najlepšími druhmi človeka, lebo hovoria len vtedy, keď chceme a keď si želáme, tak mlčia. Dávajú všetko a nechcú nič. (Münchhausen) Schopný autor tvorí, neschopný poučuje.
(G. B. Shaw)

Citat_5

Môj život začal, keď som dostala svoj prvý čitateľský preukaz.
(Rita Mae Brown)
Človek, ktorý nečíta dobré knihy, nemá žiadnu výhodu oproti človeku, ktorý čítať nevie.
(Mark Twain)

Citat_6

Niektoré knihy boli, zdá sa, napísané nie preto, aby sa z nich človek poučil, ale aby sa dozvedel, že autor niečo vie. (Goethe) Kniha je základný predpoklad pre dobrý život.
(Mortimer J. Adler)

Citat_7

Píše sa veľmi veľa kníh, ale iba veľmi málo s úprimným zámerom šíriť nimi dobro.
(Rousseau)
Spisovateľ je človek, ktorému nestačia knihy tých druhých.
(Shaw G.b.)

Citat_8

Vždy si predstavujem, že Raj musí vyzerať ako knižnica. (Jorge Luis Borges)

Historické objekty v Holíči a okolí

20. júna 2018 Mestská knižnica v spolupráci s Mestom Holíč pripravila v Kultúrno – osvetovom centre v Holíči prednášku na tému „ Historické objekty v Holíči a okolí“. Lektorka Mgr. Veronika Chňupková predstavila návštevníkom prostredníctvom obrazovej prezentácie a hovoreného slova najzaujímavejšie architektonické skvosty nielen nášho mesta, ale i širšieho okolia. Zaujímavým a pútavým spôsobom rozšírila poznanie prítomných o mená ich tvorcov – architektov, ale aj investorov a ich zväčša podnikateľských zámerov, ktoré postavením týchto budov sledovali. Pre veľký záujem boli zorganizované 3 opakovania, ktorých sa zúčastnilo viac ako 300 poslucháčov. Srdečné slová vďaky zo strany pedagógov i verejnosti boli potvrdením vysokej kvality a odbornosti prednášajúcej, ale i výsledkom príjemného a pokojného prostredia najvýznamnejšej regionálnej kultúrnej pamiatky Holíčskeho zámku, kde sa podujatie uskutočnilo v rámci projektu „Knižnica pre všetkých – Putovanie regiónom“. Veríme, že bude možné podobné prednášky na rôzne zaujímavé témy ponúknuť aj v budúcnosti. tešíme sa už teraz na vašu hojnú účasť.

Projekt podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.
fond-na-podporu-umenia
 
Fotogaléria